Opsætning af Nabohjælpskilte på offentligt område

Gentofte Kommune kan give tilladelse til opsætning af et nabohjælpskilt pr område.

Tilladelsen gives ud fra en skriftlig ansøgning jf nedenstående kriterier.

  • Mindst 80 procent af beboerne i lokalområdet skal være tilmeldt Nabohjælp App.
  • Lokalområdet skal være repræsenteret af mindst en tryghedsambassadør.
  • Lokalområdet skal komme med forslag til placering af skiltet.
  • Ansøgningen fremsendes til Gitte Larsen Dalskov på mail gls@gentofte.dk.
  • Gentofte Kommune forestår bestilling af skilte og opsætningen og beslutter, hvor skiltene skal placeres (af hensyn til lovgivningen og æstetikken)
  • Omkostningerne ved opsætning og vedligeholdelse af skiltet afholdes af lokalområdet.
  • Pris pr. skilt 366 kr. + beslag 125 kr, samt rørstander og arbejdsløn 2.201 kr. I alt pr. skilt, rørstander og opsætning 2.692 kr incl moms. som betales af lokalområdet