Om 'Gentofte - fri for tyveri'

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune nedsatte den 28. januar 2019 opgaveudvalget "Tryghed for borgerne". Udvalget, der har bestået af fem medlemmer af kommunalbestyrelsen og ti borgere, har arbejdet med, hvordan kommunen og borgerne, herunder i samarbejde med politiet, kan bekæmpe og forebygge indbrudstyvenes muligheder for at gennemføre indbrud i boliger, biler, både, butikker og virksomheder samt tricktyverier.

Resultatet af opgaveudvalgets arbejde var en anbefaling til Kommunalbestyrelsen om at vedtage 6 mål for tryghed i relation til forebyggelse og bekæmpelse af indbrud og tyveri samt 4 forslag til konkrete tiltag. Tiltagene supplerer og styrker hinanden og med det mål at virkeliggøre ambitionen om at gøre Gentofte fri for tyveri. Tiltagene skal ses i en sammenhæng og i relation til, hvad der kan gøres både før, under og efter tyvens besøg. Kommunalbestyrelsen godkendte opgaveudvalgets anbefaling den 27. maj 2019.

Du kan læse mere om opgaveudvalgets arbejde på Gentofte kommunes hjemmeside