Butik og virksomhed

Erhvervsnabohjælp er en måde at forebygge indbrud og tyveri i både jeres egen og naboernes virksomheder.

Erhvervsnabohjælp svarer til Nabohjælp i beboelsesområder. Når virksomheder aftaler at holde øje med erhvervsområdet, kan det afskrække tyve fra at begå kriminalitet.

Sådan opretter I erhvervsnabohjælp

Et erhvervsnabohjælpsområde kan bestå af et antal virksomheder, der ligger tæt på hinanden, som orienterer hinanden om usædvanlige hændelser eller iagttagelser i området. 

Gentofte – fri for tyveri er behjælpelig med opstart og understøttelse af etablering af Erhvervsnabohjælp i jeres område, og tilbyder at være tovholder på de første møder i netværket.

Opstart af Erhvervsnabohjælp kan bestå af følgende punkter

  • Invitation til de aktuelle virksomheder

  • Udfærdigelse af liste med kontaktoplysninger til hinandens virksomheder

  • Indgåelse af aftaler om, hvad I gør, hvis I oplever mistænkelig adfærd i området

  • Aftaler om halvårlige møder, hvor I gør status og motiverer hinanden

  • Inddragelse af alle medarbejdere i jeres virksomheder, så de er opmærksomme på usædvanlige hændelser og iagttagelser – også hos naboen

  • Orientering til medarbejderne om, hvordan de videregiver oplysninger om mistænkelig adfærd

  • Aftale om tryghedsvandring i jeres erhvervsområde eller omkring jeres virksomhed.

Jeres fokus på Nabohjælp kan få tyve til at føle sig usikre, da risikoen for at blive opdaget forøges. Tyvene fornemmer hurtigt, hvis alle hjælper alle i jeres erhvervsområde. 

 

Alle virksomheder har et sikringskrav

Forsikringsselskaberne stiller krav til alle virksomheder og butikker om indbrudssikring og alarmovervågning. Kravene afhænger af, hvilken type virksomhed eller butik der er tale om, samt omfang af de forsikrede værdier. Det fremgår af forsikringspolicen, hvilket sikringsniveau der kræves opfyldt.

Du kan læse om sikring af virksomheder på Sikringsguidens.dk hvor du også kan finde værktøj til beregning af det rette sikringsniveau.

Tryghedsvandringer i erhvervsområde

En tryghedsvandring i jeres erhvervsområde kan vise jer, hvor I kan forbedre sikkerheden og skabe mere tryghed.
”Gentofte – fri for tyveri” tilbyder at foretage tryghedsvandringer i jeres erhvervsområde hvor I får gode råd, inspiration og konkrete anbefalinger til, hvordan I kan forebygge indbrud i jeres erhvervsområde.
Kontakt leder af ”Gentofte – fri for tyveri” Gitte Larsen Dalskov, såfremt I ønsker at oprette erhvervsnabohjælp/ønsker at få foretaget en tryghedsvandring på gls@gentofte.dk eller telefon 40 18 56 24.